Tieto stranky su archiv 1996-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk

Ponuka kupónov a SIMNasledovné kupóny je možné aktivovať len na predplatenú SIM kartu. Kupóny nie je možné použiť pri mesačnom programe.

Kupóny sú rozdelené do dvoch kategórií, pričom každý kupón má rôznu dĺžku platnosti. Kupóny sa skladajú z jednotiek, ktoré sú odtrátavané podľa uskutočneného volania. Zakúpením kupónu máte dostupné predplatené služby. Všetky kupóny z nasledovnej ponuky majú jednotnú tarifikáciu.


Globálny cenník predplatených služieb

Cenník obsahuje všetky dostupné kupóny, SIM kartu, aktiváciu satelitných služieb, ako aj všetky ostatné informácie ako cena hovorného, platnosť, expirácia, postup dobíjania ...

V cenníku pribudli dva kupóny:
• 150 minútový s platnosťou 3 mesiace,
• rozšírený 150 minútovy s platnosťou na 6 mesiacov.

Aktuálny globálny cenník (platný od 24.05.2005 Rev01)


Samostatné kupóny

Ak nepotrebujete celý cenník, vyberte si Vami požadovaný kupón priamo z nasledovnej ponuky kupónov. Popis kupónov je zahrnutý v Aktuálnom globálnom cenníku.

Počet minút predstavuje celkový čas hovoru z Iridium telefónu na JTS alebo ľubovoľnú pozemnú celulárnu sieť vrátane lokálnych poplatkov. Dobíjacie kupóny sú zhodné s inicializačnými kupónami.

75 minút, 4.500 jednotiek / 3 mesiace platnosť
NEW: 150 minút, 9.000 jednotiek / 3 mesiace platnosť
NEW: 150 minút, 9.000 jednotiek / 6 mesiacov platnosť
500 minút, 30.000 jednotiek / 12 mesiacov platnosť
3000 minút, 180.000 jednotiek / 24 mesiacov platnosť
5000 minút, 300.000 jednotiek / 24 mesiacov platnosť

DOPORUČUJEME

Tieto stranky su archiv 1996-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk