Tieto stranky su archiv 1996-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk

Globálne pagingové službyLen Iridium Globálne pagingové služby ponúkajú celosvetové zasielanie pagingových a messaging správ. Tieto služby sú šírené, tak ako hlasové služby, prostredníctvom konštalácie 66 satelitov. Užívatelia Globálnych pagingových služieb tak využívajú celú Iridium sieť pre príjem numerických a alfanumerických (textových) správ na celej planéte od mestských aglomerácií až po vzdialené oblasti.

Užívatelia si musia vybrať lokalitu v ktorej majú byť správy doručené. Výber lokality zabezpečí doručenie všetkých správ na pager Motorola 9501. Správy budú zasielané len v danej lokalite, ktorú užívateľ vybral, preto je dôležitý práve výber lokality v ktorej sa budete s pagerom pohybovať. Ak neboli doručené všetky správy, užívateľ môže tieto "stratené" správy znovu obdržať. Zmenu lokality je možné vykonať OnLine.


Zasielanie správ na pager pomocou Internetu alebo email správ je bezplatné.
Follow-Me Paging

Ak si zakúpite pager spolu s Iridium satelitným telefónom môžte využívať službu "Follow-Me", ktorá vám zabezpečí neobmedzené messaging služby. V prípade, že je váš telefón vypnutý, alebo práve uskutočnujete dátový alebo hlasový hovor Iridium globálne pagingové služby automaticky doručia na váš pager číslo účastníka (numerickú správu), ktorý Vám volal. Pokiaľ volajúci zanechal hlasový odkaz, pager vás upozorní, že máte nový odkaz v hlasovej schránke. Iridium systém vie presne kde sa váš pager nachádza. Zisťuje to podľa polohy vášho satelitného telefónu. Ak vypnete telefón v danej lokalite, správy na váš pager budú vysielané práve do tejto lokality. Po zapnutí telefónu systém preverí Vašu lokalitu a prestaví daný pager.


Zasielanie správ na pager pomocou Internetu alebo email správ je bezplatné.

DOPORUČUJEME

Tieto stranky su archiv 1996-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk