Tieto stranky su archiv 1996-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk

Mesačný program

Pokiaľ Vás nezaujala ponuka predplatených služieb môžete si objednať mesačný program. Pri aktivácií mesačného programu je nutné uzavrieť Zmluvu s prevádzkovateľom, ktorú sprostredkuje naša spoločnosť. Pri mesačnom programe je nutné garantovať prevádzkovateľovi úhradu za prevolaný čas pomocou kariet VISA alebo MasterCard.


Hlasové a dátové služby.

Pri aktivovaní mesačného programu máte dostupné všetky hlasové, dátové, SMS služby vrátane SBD a fax služieb. Taktiež je vám dostupná služba Follow-Me v kobinácií s pagerom.
Program Total Freedom.

Uzatvárate Zmluvu s prevádzkovateľom, pričom platbu za prevolaný čas garantujete VISA alebo MasterCard kartou. Prevádzkovateľ Vám automaticky strháva platbu za prevolaný čas o čom ste raz za mesiac informvaný pomocou účtovného dokladu.


Cena hovorného

Cena hovoru za minútu z iridium telefónu na ľubovoľnú pozemnú sieť vrátane celulárnych sietí je $1.30. Jedná sa o pevnú tarifu. Ak ste sa rozhodli pre túto formu, respektíve požadujete ďalšie informácie, kontaktujte nás.


Globálne pokrytie.

So službami Iridium siete a s mesačným programom sa môžte pohybovať po celom svete, vrátane morí, oceánov, púští a pólov.

WRX SHOP ON-LINE

Tieto stranky su archiv 1996-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk