Tieto stranky su archiv 1996-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk

Short Message Service - SMS službyAk ste užívateľ hlasových služieb siete Iridium (mesačný program alebo ľubovoľná forma predplatených služieb), Váš telefón má dvojnásobné použitie, môžte využívať hlasové služby ako aj plné textové služby. Iridium satelitné zariadenia môžu zaslať a prijať správy vo veľkosti 160 znakov v jednej správe. Ak si zapnete váš telefón a prihlásite sa do Iridium siete, budú Vám automaticky doručené Vaše nové SMS správy.

V roku 2001 bolo umožnené užívateľom Iridium siete len prijímať SMS správy a teraz môžu SMS spráy aj vysielať, Iridium sieť tak umožňuje využívať plnohodnotné SMS služby.Možnosti SMS služby

  • Dvojsmerné globálne textové služby.
  • Príjem od iných a vyslanie SMS správ iným užívateľom Iridium siete.
  • Vyslanie a príjem email správy. Iridium užívatelia môžu prijímať SMS správy vo forme email správy cez MSISDN@msg.iridium.com, kde MSISDN je telefónne číslo užívateľa.
  • Príjem od iných a vyslanie SMS správ iným užívateľom pozemných celulárnych sietí (ak túto možnosť povoľuje prevádzkovateľ danej celulárnej siete)
  • 160 alfanumerických (text a číslice) znakov na jednu správu.
  • Ak je užívateľ zo siete odpojený, správy sa ukladajú v centrálnom systéme počas 8 dní. Po prihlásení sa do siete, SMS a email správy budú ihneď doručené.
  • Táto služba je podporovaná iba na zariadeniach Motorola 9505 a 9522 L-Band Transceivers.


Aktivácia SMS služby.

Pre aktiváciu SMS služieb musíte mať nasledovné:
* nastavené číslo centra SMS správ, ktoré musí byť zadané vo Vašej SIM karte.
* Existujúci užívatelia siete vlastniaci telefón 9505 alebo 9522 L-Band Transceiver musia mať inštalovaný nový softvér.

Softvérováverzia pre Motorola 9505. Model Iridium 9505A jevybavený aktuálnou verziou.

Ako zadať číslo centra SMS správ pre model 9500, 9505 a 9505A.

VYSKÚŠAJTE

Tieto stranky su archiv 1996-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk