Tieto stranky su archiv 1996-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk

TarifikáciaNasledovný popis platí len pre predplatené kupóny. Tarifný impulz je generovaný každých 20 sekúnd.


Popis Počet jednotiek za jednu minúitu
Odchádzajúce hlasové volania z Iridium telefónu.
Iridium – Iridium 30
Iridium – PSTN (ľubovoľné pevné alebo mobilné siete, vrátane pozemných telekomunikačných poplatkov) 60
Iridium – iné satelitné siete 540
Iridium - hlasová schránka - výber odkazov
+8816 - 629 90000 (anglicky)
+8816 - 629 90001 (francúzsky)

30
Presmerovanie hovoru na hlasovú schránku bezplatne
Presmerovanie hovoru na PSTN nedostupné
Presmerovanie hovoru na iný Iridium satelitný telefón nedostupné
HotLine prevádzkovateľa


bezplatne
Prichádzajúce hlasové volania na Iridium telefón.
Príjem priameho hovoru (bez použitia Iridium Gateway - brány) bezplatne
Príjem hovoru cez Iridium Gateway (+1-480-768 2500)


60
Dátové služby.
Direct Internet (vrátane pozemných telekomunikačných poplatkov) 60
Dial-Up (vrátane pozemných telekomunikačných poplatkov) 60


SMS.
Príjem (ukončené v telefóne) bezplatne
Odoslanie (generované z telefónu)


20
Paging.
Pager a pagingové služby nedostupné


Poplatky.
Aktivačné bezplatne
Mesačné bezplatne
Za dobitie kreditu bezplatne


Iné služby.
Nadviazanie spojenia bezplatne
Čakanie na spojenie bezplatne
Obsadené

bezplatne
DOPORUČUJEME

Tieto stranky su archiv 1996-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk