Tieto stranky su archiv 1996-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk

Jedna sieť pre jeden svet.
IRIDIUM systém je satelitný systém, ktorý poskytuje privátne komunikačné služby (Personal Communications Service - PCS), alebo mobilné satelitné služby (Mobile Satellite Service - MSS), ktoré sú podporované globálne - na celej planéte vo forme rádiovej digitálnej komunikácie. IRIDIUM prevádzkuje hlasové, messaging - zasielanie správ a dátové služby pre užívateľov siete pomocou rozmerovo malých užívateľských terminálov - satelitných telefónov.

Iridium Satellite LLC obnovilo komerčné globálne satelitné služby 28. marca 2001 s rozšírenými komunikačnými službami a s väčším portfóliom produktov. Rozšírené služby priniesli hlavne zdokonalenie prenosu hlasu a zníženie poplatkov za užívanie siete.

Čoskoro po obnovení Iridium rozšírilo portfólio o dátové služby. Iridium Satellite LLC je zamerané na poskytovanie cenovo dostupných globálnych komunikačných riešení so zameraním na dlhodobé vzťahy s užívateľmi.


Aktivácie služieb a predaj koncových zariadení je realizované prostredníctvom siete zmluvných servisných partnerov.

WRX Slovakia je v súčasnosti predajcom jedného z najväčších zmluvných servisných partnerov siete Iridium. Naša spoločnosť sa hlavne sústreďuje na predaj koncových zariadení vrátane predaja príslušných služieb prostredníctvom predplatených (Pre-Paid) SIM kariet. Jedná sa o balíky služieb, aktuálnu ponuku nájdete v časti "Produkty". Taktiež zabezpečujeme aj uzatváranie zmlúv priamo s prevádzkovateľom pomocou mesačného paušálu. Viac informácií o Pos-Paid SIM kartách získate na našej informačnej adrese.

Tieto stranky su archiv 1996-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk