Tieto stranky su archiv 1996-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk

Otázky a odpovede.OTÁZKA: Kto je Iridium Satellite LLC?

ODPOVEĎ: Iridium Satellite LLC je súkromná korporácia, ktorá skúpila skrachovanú spoločnosť Iridium LLC v mesiaci december 2000. Iridium Satellite poskytuje globálne satelitné služby po celom svete. Viac o poskytovaných službách nájdete v časti "Služby".OTÁZKA: Aká je celková história siete?

ODPOVEĎ: História siaha až do roku 1987 kedy traja inžinieri v Motorole navrhli koncept celosvetového satelitného komunikačného systému. Názov IRIDIUM bol odvodený od protónového čísla prvku Iridium, pretože pôvodný projekt predpokladal až 77 satelitov. Názov však bol ponechaný aj napriek neskoršej redukcii na súčasných 66. V roku 1991 vzniklo celosvetové  konzorcium s názvom Iridium LLC. V roku 1992 boli celosvetovo skoordinované a pridelené potrebné frekvencie pre prevádzku celého satelitného systému. Od roku 1993 do konzorcia Iridium vstupovali strategickí investori siete. Prvé satelity boli však vypustené až v roku 1997 a komerčná prevádzka nastala 1. novembra 1998. V roku 1999 došlo k finačným turbolenciám ako aj k dočasnému pozastaveniu komerčnej prevádzky siete a následnému právnemu zániku pôvodného konzorcia – Iridium LLC.

Za aktívneho pričinenia firmy Boeing došlo ku vytvoreniu nového konzorcia Iridium Satellite LLC a v roku 2001 k obnoveniu komerčnej prevádzky siete, hoci pre neverejný vládny sektor a letectvo sieť nikdy neprestala poskytovať svoje služby. Po softvérovej úprave bolo umožnenené aj použitie zakúpených satelitných telefónov v obnovenej sieti. Súčasným prevádzkovateľom je teda konzorcium IRIDIUM Satellite LLC, ktoré prevzalo prevádzku po zaniknutej Iridium LLC. Technické zabezpečenie siete je naďalej veľmi úzko spojené s firmou Boeing. Motorola tiež naďalej dodáva a podporuje satelitné telefóny a príslušenstvo, príkladom nového vývoja je práve satelitný telefón „Satellite Series 9505“. Z hry vypadla konkurenčná firma Kyocera.OTÁZKA: Aké sú výhody IRIDIA oproti konkurenčným satelitným sieťam?

ODPOVEĎ: Oproti konkurenčným systémom IRIDIUM telefóny sú porovnateľné s bežnými mobilnými telefónmi a aj práca s nimi je obdobná a jednoduchá. Rozhodne tu nie je nutné „kufríkové riešenie“ s rozkladacou parabolickou anténou a následnou procedúrou správneho zamerania tejto antény na satelit - známe z konkurenčných satelitných sietí.

Veľkou výhodou je možnosť predplatených SIM kariet - znamenajúcu úplnú slobodu jednotlivca či už v platbách alebo v zachovaní anonymity. Taktiež ceny aparátov aj služieb sú vzhľadom k ich možnostiam nízke.


Stránka bude postupne dopĺňaná.


Tieto stranky su archiv 1996-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk