Tieto stranky su archiv 1996-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk

Technick√© Ň°pecifik√°cie siete Iridium

Ako sieҕ Iridium pracuje.Na nasledovn√Ĺch str√°nkach sa dozviete, ako sieŇ• Iridium pracuje. Jednotliv√© inform√°cie s√ļ doplnen√© o video sn√≠mky. Pre zobrazenie je poŇĺadovan√Ĺ prehliadańć QuickTime

Berte na vedomie, Ňĺe pouŇĺit√© inform√°cie a video sn√≠mky podliehaj√ļ autorsk√Ĺm pr√°vam spolońćnosti Iridium Satellite LLC. Ak√©końĺvek rozŇ°irovanie alebo kop√≠rovanie je moŇĺn√© uskutońćniŇ• v√Ĺhradne na z√°klade dohody s vlastn√≠kom autorsk√Ĺch pr√°v.

PouŇĺit√© video sn√≠mky s√ļ prevzat√© z propagańćn√©ho CD.

Tieto stranky su archiv 1996-2005, pouzite aktualne stranky www.wrx.sk